Powtarzające się świadczenia niepieniężne z art. 176 KSH

Zmiany zasad obliczania wysokości składki zdrowotnej i pozbawienie podatników prawa [...]