Opodatkowanie VAT bonów od 2019 r.

Od 1 stycznia 2019 r. [...]