Split payment – dopuszczalność wyłączenia stosowania

Mechanizm podzielonej płatności, czyli split [...]