Czy prokurent może podpisać wniosek do KRS?

Zgodnie z art. 1091 Kodeksu [...]