Skutki podatkowe wystąpienia wspólnika ze spółki cywilnej

W trakcie prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej [...]