Opinia zabezpieczająca zwolnienie z WHT

Zagadnienie podatku u źródła zawsze budziło duże zainteresowanie organów. [...]