Uchwała wspólników spółki jawnej

W spółce jawnej brak jest [...]