Strona główna2020-02-05T18:34:07+01:00

ULGA B+R

Sprawdź, czy w Twojej firmie zachodzą procesy umożliwiające na skorzystanie z ulgi B+R

Prace nad rozwojem produktów i usług pozwalają niekiedy na podwójne rozpoznawanie określonych wydatków jako koszt podatkowy. Z ulgi z powodzeniem korzystają firmy z branż robotyki, automatyki, IT, a także produkcji.

IP BOX

Branża IT może od 2019 roku skorzystać z bardzo preferencyjnego 5% podatku dochodowego

Każdy software house i programista powinien zastanowić się, czy przysługuje mu prawo do opodatkowania osiąganych dochodów preferencyjnym podatkiem w skali 5%. Niższy podatek to znaczne oszczędności w rocznym zeznaniu podatkowym.

1005, 2023

Art. 176 KSH a ZUS – zmiana podejścia

10 maja, 2023|

Niekorzystne dla biznesu zmiany na przestrzeni ostatnich lat zachęciły przedsiębiorców do poszukiwania rozwiązań pozwalających na optymalizację podatków oraz optymalizację składek ZUS. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w ramach spółki z o. o. optymalizacja składek ZUS połączona z optymalizacją podatkową możliwa jest poprzez wykorzystanie art. 176 KSH, o którym pisaliśmy w tym artykule. Warto jednak zwrócić uwagę na to, że ZUS zmienił w pierwszym kwartale 2023 [...]

3001, 2023

Ewidencja sprzedaży do powtarzających się świadczeń niepieniężnych z art. 176 KSH

30 stycznia, 2023|

Ewidencja sprzedaży do powtarzających się świadczeń niepieniężnych z art. 176 KSH to zagadnienie, które jest istotne ze względu na fakt, że zgodnie z aktualną linią interpretacyjną organów podatkowych, wspólnik świadczący na rzecz spółki powtarzające świadczenia niepieniężne powinien zostać uznany za osobę wykonującą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o VAT. Oznacza to, że podatnicy decydujący się na wdrożenie mechanizmu rozliczeń powtarzający się świadczeń niepieniężnych w ramach [...]

2810, 2022

Powtarzające się świadczenia niepieniężne z art. 176 KSH

28 października, 2022|

Zmiany zasad obliczania wysokości składki zdrowotnej i pozbawienie podatników prawa do odliczenia składki zdrowotnej od podatku w następstwie wejścia w życie Polskiego Ładu zachęcają do poszukiwania rozwiązań, które pozwolą zrekompensować znaczący wzrost obciążeń publicznoprawnych od stycznia 2021 r. Jednym z tych rozwiązań, które dostępne może być dla niemalże każdego biznesu prowadzonego w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest konstrukcja tzw. powtarzających się świadczeń niepieniężnych. W [...]

2408, 2022

Limity dokumentacji cen transferowych 2021

24 sierpnia, 2022|

Zbliżający się termin na sporządzenie dokumentacji cen transferowych powinien skłonić do wnikliwej weryfikacji tego, czy w odniesieniu do przeprowadzanych w roku podatkowym 2021 transakcji nie zostały przekroczone limity transakcji dla dokumentacji cen transferowych. W niniejszym artykule przedstawiamy limity dokumentacji cen transferowych 2021 r., w przypadku przekroczenia których podatnicy podatku PIT i CIT zobowiązani będą do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych za 2021 rok. Limity dokumentacji [...]

2507, 2022

CIT estoński w branży IT

25 lipca, 2022|

Wprowadzony w 2021 r. model opodatkowania tzw. CIT estońskim dzięki zmianom związanym z Polskim Ładem stał się począwszy od 1 stycznia 2022 r. bardzo atrakcyjnym modelem opodatkowania. Warto jednak mieć na względzie to, że ze względu na ograniczenia wynikające z przepisów, CIT estoński nie jest rozwiązaniem dostępnym dla każdego podatnika podatku CIT. Co więcej, kształt obecnej regulacji wskazuje na to, że CIT estoński może być [...]

2207, 2022

Jednoosobowa spółka z o. o. a ZUS

22 lipca, 2022|

Planując rozpoczęcie działalności działalności gospodarczej lub rozważając zmianę jej formy organizacyjno-prawnej jednym z najistotniejszych obszarów, które warto poddać analizie jest kwestia obciążeń publicznoprawnych związanych z rozważaną formą działalności. Jedną z najczęściej wybieranych form prawnych działalności gospodarczej jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która może mieć także formę jednoosobowej spółki z o. o. Decydując się na założenie jednoosobowej spółki z o. o. lub przekształcenie swojej jednoosobowej działalności [...]

507, 2022

Co to jest CIT estoński?

5 lipca, 2022|

W związku z obszerną nowelizacją ustaw podatkowych, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. wielu podatników na fali komunikatów Ministerstwa Finansów zaczęło interesować się obowiązującą od 1 stycznia 2021 r. nową formą opodatkowania jaką jest tzw. CIT estoński.  Poszukując odpowiedzi na pytanie co to jest CIT estoński warto sięgnąć nie tylko do treści samych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, [...]

1811, 2021

Co to jest transakcja jednorodna?

18 listopada, 2021|

Aby ustalić obowiązek przygotowania dokumentacji cen konieczne jest obliczenie wartości transakcji jednorodnych z podmiotami powiązanymi. Jednorodność transakcji kontrolowanej stanowi w tym aspekcie pojęcie kluczowe, które często przesądza o tym czy zaistnieje albo nie zaistnieje obowiązek przygotowania dokumentacji cen transferowych, lub obowiązek podjęcia innych działań w związku z przepisami z zakresu cen transferowych. Jako, że określenie jednorodności budzi wiele wątpliwości w praktyce, w tym wpisie zaprezentujemy [...]

O czym piszemy

Często szukane

Archiwum

Przejdź do góry