Uchwała SN III CZP 42/18 ucina wątpliwości co do art. 210 §1 k.s.h.

W dnu 7 września 2018 [...]