Opodatkowanie prokurenta

Prokura jest rodzajem pełnomocnictwa, którego [...]