Formularz CIT-15J – instrukcja

Jeżeli wspólnikami spółki jawnej nie są wyłącznie osoby fizyczne, [...]