Obowiązkowy split payment od 1 listopada 2019 r.

Obowiązkowy split payment od 1 listopada 2019 r. to [...]