Jak wystąpić ze spółki jawnej?

W toku prowadzonej przez spółkę jawną działalności gospodarczej może [...]