Wśród gąszczu nowelizacji przepisów podatkowych w 2019 r. można znaleźć kilka korzystnych dla podatników zmian. Część z nich wynika z wejścia w życie ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz.U. 2018 poz. 2244). Jedną ze zmian wynikających z powyższej ustawy, którą bez wątpienia można uznać za korzystną jest ta, która modyfikuje termin wyboru podatku liniowego.

Czym jest podatek liniowy?

Celem przypomnienia – podatek liniowy według stopy 19% jest jednym z modeli opodatkowania osób fizycznych. Z podatku liniowego mogą skorzystać przy tym wyłącznie osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, a ściślej ujmując – osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej (art. 30c ust. 1 ustawy o PIT).

Podatek liniowy jest chętnie wybierany przez przedsiębiorców ze względu na fakt, że jako metoda opodatkowania nie zakłada drastycznej progresji stawki podatkowej, co ma miejsce w przypadku rozliczenia według zasad ogólnych, tj. skalą podatkową. Do skali podatkowej właściwa jest bowiem kolejno stawka 18%, a następnie stawka 32% od nadwyżki ponad kwotę 85 528 zł. Z uwagi na zmiany przepisów podatkowych od 1 stycznia 2019 r., a ściślej ujmując, w związku z wejściem w życie daniny solidarnościowej, podatek liniowy także ulega progresji w przypadku osiągania przez podatnika dochodu ponad kwotę 1.000.000 zł. Ma to miejsce ze względu na fakt, że do nadwyżki ponad kwotę 1.000.000 zł stosujemy przepisy dotyczące daniny solidarnościowej, a więc stawkę 4% podatku. Nie mniej jednak jest to mniej drastyczna progresja stawki, więc podatek liniowy był i pozostanie popularnym sposobem opodatkowania dochodów przedsiębiorców, przy czym od 1 stycznia 2019 r. w istotny sposób zmienia się termin wyboru podatku liniowego.

Termin wyboru podatku liniowego przed 2019 r.

Do 31 grudnia 2018 r. wybór opodatkowania podatkiem liniowym wymagał , zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy o PIT, złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania. Jeżeli podatnik rozpoczynał prowadzenie działalności w trakcie roku podatkowego, pisemne oświadczenie składał właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Istotnym w tym zakresie był termin – ,,nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu\’\’. Powyższe oznaczało, że przedsiębiorca jeszcze przed rozpoczęciem faktycznego prowadzenia działalności musiał zdecydować, czy opodatkować się stawką 19%, czy może pozostać przy zasadach ogólnych, a więc skali podatkowej (18% i 32% od nadwyżki ponad 85 528 zł). Przedsiębiorca stawał więc przed poważnym wyborem. Decyzja co do wyboru stawki liniowej podatku zależy od kilku czynników (m. in. przysługujących ulg podatkowych, ewentualnego rozliczenia z małżonkiem, uzyskiwania innych dochodów), natomiast najważniejszym z czynników jest kwota osiąganych w ramach działalności dochodów. Wybór stawki liniowej jest bowiem w szczególności opłacalny w przypadku, gdy zakładane dochody miałyby przekraczać w znacznym stopniu drugi próg podatkowy, gdyż w stosunku do drugiego progu podatkowego znajduje zastosowanie stawka aż 32%. Przedsiębiorca musiał więc dotychczas dokonać oceny prawdopodobieństwa przekroczenia progu dochodów jeszcze przed osiągnięciem pierwszych przychodów. Było to konieczne ze względu na fakt, że wyboru stawki liniowej nie można dokonać po osiągnięciu pierwszego przychodu. Prawo takie przysługuje dopiero za kolejny rok.

Termin wyboru podatku liniowego od 2019 r. – nowe zasady

W związku z nowelizacją ustawodawca zdecydował aby zliberalizować przepisy i wprowadzić dłuższy termin wyboru podatku liniowego jako metody opodatkowania. Obecnie, zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy o PIT, podatnik, który chce skorzystać z opodatkowania podatkiem liniowym, będzie musiał złożyć właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemne oświadczenie o wyborze tego sposobu opodatkowania do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód został osiągnięty w grudniu tego roku podatkowego.

Powyższe oznacza dla przykładu, że przedsiębiorca rozpoczynający działalność od 1 maja 2019 r., który osiągnął pierwszy przychód 10 maja 2019 r., może złożyć oświadczenie o wyborze podatku liniowego do 20 czerwca 2019 r. W przypadku przedsiębiorców, którzy pierwszy przychód osiągnęli w grudniu, terminem granicznym jest 31 grudnia.

Przedłużenie terminu do wyboru podatku liniowego od 2019 r. oznacza, że przedsiębiorcy, którzy rozpoczną działalność pierwszego dnia miesiąca i tego dnia osiągną też pierwszy przychód, będą mieli aż miesiąc i 20 dni na podjecie decyzji czy skorzystać z liniowej stawki podatku. Dłuższy termin pozwoli podjąć trafniejszą decyzję w tym zakresie, z uwagi na możliwość odniesienia się do osiągniętych do tego czasu przychodów oraz prognoz na dalsze miesiące.

Adam Żądło radca prawny doradca podatkowy

Potrzebujesz pomocy prawnej w swojej sprawie? Skorzystaj z formularza kontaktowego

     każdej chwili będziesz mógł zrezygnować z otrzymywania newslettera.

    Twoje dane osobowe pozyskane w efekcie skorzystania z formularza kontaktowego będą przetwarzane na zasadach określonych w polityce prywatności