Spółka komandytowa z każdym rokiem zyskuje na popularności. Wiąże się to nie tylko z korzystną formą opodatkowania, która polega dotychczas na jednokrotnym opodatkowaniu dochodu, ale także z możliwością wdrożenia rozwiązań, które pozwalają na daleko idące ograniczenie odpowiedzialności za zobowiązania spółki. Możliwe, że wzrost popularności spółki komandytowej zostanie skutecznie powstrzymany, przez Ministerstwo Finansów, które wraca do swoich planów opodatkowania spółki komandytowej podatkiem CIT. Czy to oznacza, że spółka komandytowa skazana jest na los jaki Ministerstwo Finansów zgotowało spółce komandytowo-akcyjnej, które jest obecnie jedną z zapomnianych form?

Będzie drożej – spółka komandytowa podatnikiem CIT

W dniu 4 września br. w Biuletynie Informacji Publicznej w ramach wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów (dalej: Wykaz) ukazał się pod numerem UD126 projekt ustawy zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw, który można znaleźć tutaj.

Treść projektu nie została jeszcze opublikowana, natomiast jako istotę rozwiązań ujętych w projekcie wskazano m.in. uszczelnienie systemu podatkowego oraz odpowiedź na tworzone przez podatników struktury optymalizacyjne z wykorzystaniem spółek komandytowych poprzez nadanie spółce komandytowej statusu podatnika podatku dochodowego.

W tym momencie nie jest przesądzone jaką stawką, zdaniem rządu, powinny być opodatkowane dochody spółki komandytowej, tzn. czy będzie jej przysługiwać możliwość skorzystania ze stawki 9% w przypadku posiadania statusu małego podatnika na gruncie CIT.

Niewątpliwie jednak informacje opublikowane przez Radę Ministrów jednoznacznie wskazują, że celem rządu jest zakończenie bytu spółki komandytowej jako podmiotu transparentnego podatkowo. Dla wspólników spółek komandytowych, którzy nie dokonają zmian w obecnej strukturze organizacyjno-prawnej swojego biznesu oznacza to, że prawdopodobnie od 2021 roku będą zmuszeni płacić zdecydowanie wyższe podatki (efektywna stawka podatkowa może wzrosnąć  do 26,3% – w przypadku, gdy spółka komandytowa będzie małym podatnikiem lub 34,4% – w pozostałych przypadkach).

Spółka komandytowa i podatek CIT

Tysiące przedsiębiorców prowadzących działalność w formie spółce komandytowej staje przed koniecznością weryfikacji opłacalności obecnej struktury działalności. Z opublikowanego na stronach rządowych Wykazu wynika, że spółki komandytowe mają stać się podatnikami CIT. Oznacza to, że Ministerstwo Finansów wraca do swojego dawnego pomysłu objęcia jednej z najpopularniejszych obecnie form działalności znacznie surowszym reżimem podatkowym, czego skutkiem będzie zwiększenie obciążeń podatkowych związanych z prowadzeniem działalności.

Podobny krok Ministerstwo Finansów wykonało już kilka lat temu względem spółki komandytowo-akcyjnej, co poskutkowało dramatycznym spadkiem zainteresowania tą formą organizacyjno-prawną prowadzenia działalności i koniecznością zmiany obecnych struktur biznesowych.

Spółka komandytowa dotychczas – jednokrotne opodatkowanie

Zaletą spółki komandytowej z perspektywy podatkowej jest fakt jednokrotnego opodatkowania jej dochodu. Oznacza to, że dochód wypracowany przez spółkę podlega opodatkowaniu wyłącznie przez jej wspólników, którzy w swoich zeznaniach rocznych wykazują odpowiednią część dochodu, którego wysokość wynika z posiadanej proporcji udziału w zysku. Spółka komandytowa pomimo, iż jest odrębnym podmiotem, sama nie jest podatnikiem, wobec czego nie płaci podatku dochodowego. Tą istotną różnicę dostrzegło wielu przedsiębiorców prowadzących działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w przypadku której dochód podlega dwukrotnemu ekonomicznemu opodatkowaniu – podatek płaci spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako podatnik (pierwszy stopień opodatkowania), a następnie od opodatkowanego już przez spółkę zysku podatek odprowadzają po raz drugi jej wspólnicy (drugi stopień opodatkowania). Właśnie z tego względu jednym z często podejmowanych kroków była decyzja o przekształceniu na pewnym etapie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową.

Był to krok jak najbardziej słuszny, gdyż spółka komandytowa nie tylko pozwalała oszczędzić na podatku, ale także dawała możliwość wdrożenia rozwiązań, które zapewniają tak samo wysoki stopień ograniczenia odpowiedzialności za zobowiązania spółki związane z działalnością jak sama spółka z o. o.

Spółka komandytowa opodatkowana CIT – w jaki sposób?

Jak wynika z informacji udostępnionych w Wykazie, planowane zmiany obejmują przepisy uszczelniające system podatku dochodowego poprzez m.in. objęcie zakresem podmiotowym ustawy o CIT spółek komandytowych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz spółek jawnych, w przypadku których podatnicy podatku dochodowego partycypujący w zyskach takich spółek jawnych nie są ujawniani, co powoduje możliwość uchylania się tych podmiotów z opodatkowania podatkiem dochodowym.

Ze względu na brak oficjalnego projektu ustawy, jak też dokładnych założeń co do zasad opodatkowania spółek komandytowych, sposób, w jaki ustawodawca zamierza opodatkować obecnie jedną z powszechnie występujących form działalności jest niesprecyzowany. Największą obawę rodzi zrównanie spółki komandytowej pod kątem podatkowym ze spółką kapitałową, co spowoduje całkowitą utratę korzyści podatkowych związanych z sp.k. 

Najgorszym scenariuszem rysującym się przed przedsiębiorcami jest wizja, w której spółka komandytowa podzieli los spółki komandytowo-akcyjnej, która także została objęta kilka lat temu podatkiem CIT. Spowodowało to masową ucieczkę podatników do innych form organizacyjno-prawnych oraz rozpoczęło procesy upraszczania struktur biznesowych celem ograniczenia niepotrzebnych kosztów podatkowych.

Zamiar opodatkowania spółki komandytowej CIT – co warto zrobić?

W związku z zamiarem opodatkowania spółki komandytowej CIT warto już teraz dokonać przeglądu obecnych struktur biznesowych. Przed największym wyzwaniem stoją podatnicy, którzy w ramach działalności wykorzystują kilka powiązanych spółek komandytowych wypracowujących zysk operacyjny. W takim przypadku, objęcie ich podatkiem CIT może spowodować znaczny wzrost obciążeń podatkowych i spadek opłacalności utrzymania struktury w dotychczasowym kształcie.

W znacznej większości przypadków możliwe będzie wdrożenie rozwiązań alternatywnych, zapewniających utrzymanie dotychczasowego poziomu opodatkowania przy jednoczesnym zagwarantowaniu wysokiego stopnia ochrony majątku osobistego przed zobowiązaniami związanymi z działalnością, co często było jednym z czynników decydujących o wyborze spółki komandytowej. 

Sytuacja powstała w wyniku planowanych zmian skłania do modyfikacji obecnego modelu prowadzenia działalności gospodarczej przez wspólników spółek komandytowych, aby w styczniu nie pozostać sam na sam z nowymi i nieodwracalnymi obciążeniami podatkowymi. 

W razie jakichkolwiek pytań związanych z opodatkowaniem dochodów spółek komandytowych, zapraszamy do kontaktu.

Adam Żądło radca prawny

Potrzebujesz pomocy prawnej w swojej sprawie? Skorzystaj z formularza kontaktowego

     każdej chwili będziesz mógł zrezygnować z otrzymywania newslettera.

    Twoje dane osobowe pozyskane w efekcie skorzystania z formularza kontaktowego będą przetwarzane na zasadach określonych w polityce prywatności