Ulga badawczo-rozwojowa, potocznie określana jako ulga B+R, jest jednym z ciekawszych  i coraz popularniejszych mechanizmów pozwalających podatnikom osiągnąć znaczne korzyści podatkowe. Skorzystać z niego może każde przedsiębiorstwo, o ile tylko w ramach swojej działalności gospodarczej prowadzi prace badawcze bądź prace rozwojowe. W tym wpisie krótko o tym, jak działa ulga B+R.

Ulga B+R jako sposób na oszczędności podatkowe

Ulga badawczo-rozwojowa jest instrumentem, który stosować mogą podatnicy zarówno podatku PIT, jak i CIT. Przeznaczona jest ona dla podmiotów, które prowadzą działalność badawczo-rozwojową. Za taką działalność uznawana jest w świetle przepisów działalność twórcza, obejmująca badania naukowe lub prace rozwojowe. Działalność ta powinna być przy tym podejmowana w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań

Jeżeli więc w ramach prowadzonego biznesu powstają nowe lub udoskonalone produkty, procesy czy usługi, bądź jeśli tworzone są nowe koncepcje lub prototypy, warto sprawdzić, czy nie jest możliwym skorzystanie z ulgi B+R.

Sposób sformułowania definicji działalności badawczo-rozwojowej wskazuje na to, że może być ona wykorzystana przez bardzo szeroki krąg podatników. Nie jest bowiem ograniczona wyłącznie do podatników prowadzących działalność w branżach, które z natury cechuje nowoczesność i innowacyjność, jak chociażby IT, robotyka, automatyka, itp. Z ulgi B+R mogą skorzystać podatnicy z praktycznie każdej branży, o ile w ramach firmy prowadzone są prace rozwojowe bądź badawcze.

Z ulgi B+R mogą więc skorzystać także z powodzeniem podatnicy z branż, które w mniejszym stopniu kojarzą się z innowacjami. Jako przykład można wskazać m. in. podatników działających w segmentach:

– motoryzacyjnym;

– kosmetycznym;

– medycznym;

– elektrycznym;

– chemicznym;

– spożywczym;

– produkcji materiałów budowlanych.

Więcej o informacji samej uldze B+R oraz o tym, jakie działania uznawane są za prace badawcze i prace rozwojowe, znajdziesz w tym wpisie.

Ulga B+R – jak działa?

Ulga B+R polega na dwukrotnym rozpoznaniu określonych wydatków jako koszt uzyskania przychodu. Możliwość ta dotyczy pewnych kategorii wydatków, które sprecyzowane są przez ustawę i pozostają w związku z prowadzonymi pracami badawczymi bądź rozwojowymi. Wydatki te określane są jako koszty kwalifikowane. Więcej o kategoriach kosztów możliwych do odliczenia po raz drugi w ramach ulgi B+R możesz przeczytać tutaj.

Cały mechanizm ulgi badawczo-rozwojowej opiera się więc na właściwym identyfikowaniu zdarzeń i procesów oraz związanych z nimi kosztów. W przypadku uznania, że w ramach przedsiębiorstwa prowadzone są prace badawczo-rozwojowe, podatnik dokonuje odpowiedniej ich ewidencji oraz ewidencji towarzyszących im kosztów. W oparciu o te dane dokonuje rozliczenia z urzędem skarbowym korzystając z prawa do podwójnego rozpoznania określonych kosztów.

Ulga B+R nie wymaga przy tym otrzymania formalnej decyzji od organów skarbowych o przyznaniu bądź nie przyznaniu ulgi. To podatnik sam ocenia, czy może skorzystać z ulgi, a w przypadku uznania, że tak, sam dokonuje odpowiedniego rozliczenia podatku dochodowego, korzystając z mechanizmu ulgi B+R.

Oznacza to, że ulga B+R wykorzystywana jest przez podatnika na koniec roku obrotowego, kiedy to dokonuje on rozliczenia podatkowego z urzędem skarbowym. Przez cały rok natomiast prowadzi odpowiednią ewidencję procesów i kosztów, która pozwoli mu na skorzystanie z mechanizmu. W oparciu o zebrane dane przygotowuje odpowiedni formularz, który stanowi załącznik do rocznej deklaracji podatkowej. W przypadku podatników PIT będzie to formularz PIT-BR, z kolei w przypadku podatników CIT formularz CIT-BR.

Formularze podatkowe można znaleźć na stronie Ministerstwa Finansów w sekcji, która znajduje się pod tym linkiem dla podatników PIT, oraz pod tym linkiem dla podatników CIT.

Przepisy nie przewidują przy tym żadnych dodatkowych formalności, przez co skorzystanie z ulgi B+R nie jest skomplikowane. To jednak nie oznacza, że skorzystanie z ulgi B+R nie wymaga odpowiedniego przygotowania po stronie podatnika. Kluczowe pozostaje bowiem prawidłowe zidentyfikowanie procesów oraz towarzyszących im kosztów. Nie bez znaczenia pozostaje także odpowiednia ewidencja procesów i kosztów, a także wewnętrzne procedury, które na wypadek kontroli pozwolą wykazać prawo do skorzystania z ulgi.

Interpretacja podatkowa na ulgę B+R

Ze względu na fakt, że o stosowaniu ulgi B+R decyduje sam podatnik, często spotykanym rozwiązaniem jest występowanie przez podatników z wnioskiem o wydanie interpretacji podatkowej. Za jej pośrednictwem podatnik może otrzymać od organów podatkowych odpowiedź na pytanie, czy procesy zachodzące w jego firmie mogą być uznane za działalność badawczo-rozwojową, a w przypadku pozytywnej odpowiedzi na to pytanie, jakie koszty podatkowe może on w ramach ulgi B+R rozliczać podwójnie.

Interpretacja indywidualna w takim przypadku nie tylko potwierdza możliwość stosowania ulgi, ale także zabezpiecza podatnika na wypadek ewentualnej kontroli ze strony organów podatkowych. Podatnik dysponując pozytywną interpretacją może skorzystać z jej mocy ochronnej, o ile stan faktyczny w niej przedstawiony odpowiadać będzie rzeczywistemu stanowi rzeczy.

Ulga nabiera z roku na rok na popularności. W dalszym ciągu jednak znaczne grono podatników nie jest świadomych tego, jak działa ulga B+R i czy w rzeczywistości przysługuje im prawo do skorzystania z niej. Zdecydowanie warto to jednak przeanalizować, gdyż niejednokrotnie korzyści podatkowe z ulgi wynikające mogą być zaskakujące, często prowadząc do znacznej obniżki podatku do zapłat bądź nawet jego eliminacji.

Adam Żądło radca prawny

Potrzebujesz pomocy prawnej w swojej sprawie? Skorzystaj z formularza kontaktowego

     każdej chwili będziesz mógł zrezygnować z otrzymywania newslettera.

    Twoje dane osobowe pozyskane w efekcie skorzystania z formularza kontaktowego będą przetwarzane na zasadach określonych w polityce prywatności