Wiele osób z utęsknieniem czeka na wejście w życie ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, która ma zastąpić dotychczasową ustawę z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Jednym z rozwiązań, które nowa ustawa prowadza, a na które wiele osób oczekuje, to możliwość prowadzenia działalności nierejestrowanej. Jeśli szukasz informacji na temat działalności nierejestrowanej zapoznaj się z tym wpisem. W tym dowiesz się od kiedy działalność nierejestrowana będzie dopuszczalna.

Działalność nierejestrowana dopuszczalna od 30 kwietnia 2018 r.

W dniu 30 marca 2018 r. w Dzienniku Ustaw opublikowana została ustawa z dnia 26 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. 2018 poz. 646). Oznacza to, że bieg rozpoczął termin określony w ustawie wprowadzającej, która to ustawa wskazywała, że Prawo przedsiębiorców wchodzi w życie z upływem 30 dni od dnia ogłoszenia.

Oznacza to, że Prawo przedsiębiorców zastąpi dotychczasową ustawę o swobodzie działalności gospodarczej począwszy od dnia 30 kwietnia 2018 r. Z tym też dniem możliwym będzie prowadzenie działalności nierejestrowanej, o ile działalność spełniać będzie wymogi określone w nowych przepisach, o których możesz przeczytać tutaj.

Działalność gospodarcza wymaga w dalszym ciągu rejestracji

Fakt, że nowe przepisy wchodzą w życie dopiero od 30 kwietnia 2018 r. oznacza, że w dalszym ciągu obowiązują dotychczasowe zasady. Do dnia 30 kwietnia 2018 r. prowadzenie działalności gospodarczej, niezależnie od wysokości przychodów, bez wymaganego zgłoszenia stanowić więc będzie wciąż wykroczenie, które podlegać będzie karze grzywny lub ograniczenia wolności (art. 601 §1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz.U. 1971 nr 12 poz. 114).

Osoba prowadząca działalność bez rejestracji naraża się także, tak jak dotychczas, na zaległość składkową względem ZUS.

Adam Żądło radca prawny doradca podatkowy

Potrzebujesz pomocy prawnej w swojej sprawie? Skorzystaj z formularza kontaktowego

     każdej chwili będziesz mógł zrezygnować z otrzymywania newslettera.

    Twoje dane osobowe pozyskane w efekcie skorzystania z formularza kontaktowego będą przetwarzane na zasadach określonych w polityce prywatności