Strona główna2020-02-05T18:34:07+01:00

ULGA B+R

Sprawdź, czy w Twojej firmie zachodzą procesy umożliwiające na skorzystanie z ulgi B+R

Prace nad rozwojem produktów i usług pozwalają niekiedy na podwójne rozpoznawanie określonych wydatków jako koszt podatkowy. Z ulgi z powodzeniem korzystają firmy z branż robotyki, automatyki, IT, a także produkcji.

IP BOX

Branża IT może od 2019 roku skorzystać z bardzo preferencyjnego 5% podatku dochodowego

Każdy software house i programista powinien zastanowić się, czy przysługuje mu prawo do opodatkowania osiąganych dochodów preferencyjnym podatkiem w skali 5%. Niższy podatek to znaczne oszczędności w rocznym zeznaniu podatkowym.

1511, 2021

Limity transakcji dla dokumentacji cen transferowych za 2020 r.

15 listopada, 2021|

Termin na sporządzenie lokalnej dokumentacji cen transferowych za 2020 r. w związku z pandemią COVID-19 został przesunięty do 31 grudnia 2021 roku. W związku ze zbliżaniem się tego terminu, w niniejszym artykule przedstawiamy limity transakcji dla dokumentacji cen transferowych 2020 r., w przypadku przekroczenia których podatnicy podatku PIT i CIT zobowiązani będą do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych (tzw. local file) za 2020 rok. Limity [...]

609, 2021

Zmiany w CRBR w 2021 r. – nowelizacja ustawy AML

6 września, 2021|

Przedsiębiorców zobowiązanych do ujawniania danych swoich beneficjentów w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) czekają w 2021 r. istotne zmiany, które znacząco wpłyną na podejście do realizacji wskazanego obowiązku. Zmiany w CRBR wynikają z nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (tzw. ustawy AML), która w zakresie w jakim wchodzi w życie od 31 października 2021 r., zakłada wprowadzenie mechanizmu obowiązkowej weryfikacji prawidłowości zgłoszenia [...]

3108, 2021

Zmiany w ustawie AML w 2021 r.

31 sierpnia, 2021|

W lipcu i październiku 2021 r. w życie wchodzą istotne zmiany do ustawy AML, które wprowadzone są w związku z opublikowaniem nowelizacji zmieniającej ustawę z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Zmiany w ustawie AML wchodzić będą w życie w 2021 r. etapami – część obowiązywać będzie od 31 lipca 2021 r., a część 31 października 2021 r. Obejmują [...]

408, 2021

Polski Ład – zmiany kosztem przedsiębiorców

4 sierpnia, 2021|

Po licznych zapowiedziach ogłoszony został projekt ustawy określanej mianem „Polskiego Ładu”. Proponowane zmiany są argumentowane zasadami sprawiedliwości podatkowej oraz chęcią pobudzenia i odrodzenia gospodarki po pandemii wirusa COVID-19. W istocie Polski Ład nie ma wiele wspólnego z jakąkolwiek sprawiedliwością, natomiast wprowadza znaczący wzrost obciążeń publicznoprawnych i zmierzaja do daleko idących zmian w zasadach opodatkowania i oskładkowania działalności. Poniżej zaprezentowane zostaną wybrane, szczególnie dotkliwe zmiany dla [...]

2607, 2021

Strategia podatkowa – co to jest i kogo dotyczy?

26 lipca, 2021|

Strategia podatkowa to dokument, którego konieczność sporządzenia wynika z nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, która weszła w życie od 1.01.2021 r. Nowa powinność ciążąca na podatnikach rodzi szereg pytań, na których odpowiedzi próżno szukać w przepisach podatkowych. W tym wpisie między innymi o tym  kogo dotyczy strategia podatkowa i co powinna zawierać, a także jakie obowiązki są związane ze strategią podatkową. Co [...]

1905, 2021

Nowy ład dla przedsiębiorców – składka zdrowotna na nowych zasadach

19 maja, 2021|

Nowy ład to czekający przedsiębiorców szereg istotnych zmian, które znacząco wpłyną na wysokość ponoszonych na rzecz państwa obciążeń. Założenia nowego ładu przedstawione zostały 15 maja 2021 r. i choć na ten moment nie zostały jeszcze opublikowane odpowiednie projekty ustaw, to przedsiębiorcy powinni już teraz zacząć poważnie zastanawiać się nad tym jak nowe realia prawne wpłyną na ich finanse i czy w ich przypadku nie warto [...]

1308, 2020

Kontrola urzędu skarbowego

13 sierpnia, 2020|

Kontrola urzędu skarbowego to dla podatnika nie mającego jeszcze doświadczenia zdobytego podczas kontaktu ze służbami skarbowymi, każda forma weryfikacji rozliczeń podatkowych przez fiskusa. Warto jednak mieć świadomość tego, że organy podatkowe w praktyce mogą korzystać z kilku trybów kontaktu z podatnikiem, których celem najczęściej jest właśnie weryfikacja prawidłowości rozliczenia podatku. Każdy z tych trybów różni się uprawnieniami kontrolujących, obowiązkami kontrolowanych oraz skalą zagadnień, których mogą [...]

1008, 2020

Jak obliczyć wskaźnik nexus?

10 sierpnia, 2020|

IP BOX to jeden z najmłodszych instrumentów podatkowych pozwalających obecnie na wygenerowanie sporych oszczędności w podatku dochodowym. Ze względu na kształt przepisów należy on jednak do rozwiązań, do których warto podejść z należytą uwagą ze względu na poziom jego skomplikowania. Poziom ten rośnie wraz z dywersyfikacją źródeł dochodu oraz kosztów, a także w następstwie korzystania w ramach działalności z innych dostępnych ulg i preferencji podatkowych. [...]

O czym piszemy

Często szukane

Archiwum

Przejdź do góry