Strona główna2020-02-05T18:34:07+01:00

ULGA B+R

Sprawdź, czy w Twojej firmie zachodzą procesy umożliwiające na skorzystanie z ulgi B+R

Prace nad rozwojem produktów i usług pozwalają niekiedy na podwójne rozpoznawanie określonych wydatków jako koszt podatkowy. Z ulgi z powodzeniem korzystają firmy z branż robotyki, automatyki, IT, a także produkcji.

IP BOX

Branża IT może od 2019 roku skorzystać z bardzo preferencyjnego 5% podatku dochodowego

Każdy software house i programista powinien zastanowić się, czy przysługuje mu prawo do opodatkowania osiąganych dochodów preferencyjnym podatkiem w skali 5%. Niższy podatek to znaczne oszczędności w rocznym zeznaniu podatkowym.

2104, 2020

Jak zmniejszyć podatek – co zrobić, gdy kontrahent nie płaci?

21 kwietnia, 2020|

Jednymi z głównych przyczyn wpływających negatywnie na płynność finansową są brak płatności ze strony kontrahenta oraz otrzymywanie płatności ze znacznym opóźnieniem, któremu często towarzyszy dodatkowo bardzo długi termin płatności wynikający z umowy. Z problemem braku płatności ze strony kontrahenta, a także z sytuacją otrzymywania płatności po długim terminie przedsiębiorcy borykali się niemal od zawsze, natomiast zjawisko to niebywale nasiliło się w dobie ograniczeń w prowadzeniu [...]

1803, 2020

Zarządca sukcesyjny a VAT

18 marca, 2020|

Bardzo duże grono przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą w oparciu o wpis do CEiDG zdecydowało się na wyznaczenie swojego zarządcy sukcesyjnego. Możliwość taką przyznała obowiązująca od 2018 r. ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw. W przypadku tych, którzy z tej możliwości nie skorzystali, decyzję o wyznaczeniu zarządcy sukcesyjnego po śmierci przedsiębiorcy często podjęli sami [...]

2802, 2020

IP BOX dla patentu – 5% podatku

28 lutego, 2020|

Podatnicy rozliczający dochód za rok 2019 mogą skorzystać z obowiązującej od niedawna regulacji IP BOX. Jest to rozwiązanie, które pozwala na zastosowanie preferencyjnej 5% stawki podatku do dochodu z tzw. kwalifikowanych praw własności intelektualnej. Jednym z praw, z których dochód jest objęty nową ulgą jest patent. To oznacza, że podatnicy czerpiący dochody z patentu, lub wykorzystujący patenty w ramach działalności powinni sprawdzić, czy w ich [...]

402, 2020

Poręczenie i gwarancja jako nieodpłatne świadczenie

4 lutego, 2020|

Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą w oparciu o wielopodmiotowe struktury powinni ze szczególną uwagą spoglądać na wszelkie transakcje oraz umowy, w które zaangażowane są podmioty powiązane. Jednym z zagadnień, którym powinno zainteresować się szersze grono podatników jest udzielanie nieodpłatnych poręczeń i gwarancji podmiotom powiązanym. W niektórych przypadkach nieodpłatne poręczenie lub gwarancja mogą być bowiem kwalifikowane jako przychód podatkowy. Nieodpłatne świadczenie  Zarówno na gruncie PIT, jak i [...]

3001, 2020

Zmiany w CIT od 2020 r.

30 stycznia, 2020|

W najbliższych tygodniach przedsiębiorcy, którzy nie korzystają z uproszczonej formy zaliczek, przystąpią do kalkulacji zaliczki na podatek dochodowy (PIT lub CIT) za pierwszy miesiąc lub kwartał 2020 roku. Warto w tym kontekście mieć na uwadze zmiany w CIT, które od 2020 r. mają kluczowe znaczenie dla prawidłowego rozliczenia podatku. Ważne zmiany w CIT 2020 Jak zazwyczaj na początku roku kalendarzowego, tak również na początku obecnego [...]

3001, 2020

MDR-3 a koniec roku podatkowego

30 stycznia, 2020|

Podatnicy w związku zamknięciem roku podatkowego przygotowują się do wypełnienia kolejnych obowiązków rachunkowo-podatkowych nałożonych przez przepisy ustaw. Warto w tym kontekście pamiętać w szczególności o obowiązujących stosunkowo od niedawna przepisach dotyczących raportowania schematów podatkowych (MDR). Koniec roku podatkowego i związane z nim zakończenie  okresu rozliczeniowego w zakresie wybranych podatków może bowiem wiązać się z koniecznością przedłożenia wraz z odpowiednią deklaracją podatkową, dodatkowej informacji MDR-3. MDR-3 [...]

O czym piszemy

Często szukane

Archiwum